Exploration robot, bioradar, robot manipulator, overview camera

Authors: Drahanský Martin, Pokorný Jaroslav, Marvan Aleš, Hájek Josef, Váňa Jan, Novotný Tomáš
Type: industrial design
Number: 36431
Owner: Vysoké učení technické v Brně, Ing. Jaroslav Pokorný (creinos)
Place of issue: Praha
Registration date: 26.06.2014
Approval date: 06.05.2015
Expiration date: 06.05.2025
Keywords: exploration robot, bioradar, robot manipulator, overview camera

Anotation:
Předmětem tohoto průmyslového vzoru je konstrukční návrh a design unikátní koncepce robota. Součástí průmyslového vzoru je - viz Odkaz na stránku PV u ÚPV:
  • Podvozek s korbou (obrázek 1.1-1.6): jedná se o unikátní konstrukci pásového modulu, odpružení a pohonu pásového modulu, včetně brzdy, konstrukce korby s umístěním senzorů.
  • Modulární systém připojení přídavných prvků (obrázek 1.1-1.6): jedná se o unikátní systém pro sendvičové přidávání různých přídavných modulů pro podporu senzorického systému robota, přídavných napájecích modulů apod.
  • Výsuvná přehledová kamera (obrázek 1.1-1.6): jedná se o unikátní konstrukci výsuvného modulu přehledové kamery robota s možností polohování kamerové hlavy.
  • Manipulátor robota (obrázek 3.1-3.6): jedná se o unikátní konstrukci manipulátoru robota (robotické ruky), která bude umožňovat výměnu koncových zařízení, mezi nimiž může být např. chapadlo (gripper), termokamera, mikrokamera apod.
  • Manipulátor bioradaru (obrázek 2.1-2.7): jedná se o unikátní konstrukci manipulátoru bioradaru, který umožňuje přesné umístění bioradaru tak, aby byl kolmo k překážce, přičemž při pohybu robota zvedne manipulátor a umístí jej do stabilizované polohy tak, aby nedošlo k jeho poškození či poškození manipulátoru.
  • Modul lidaru a stereoskopických kamer (obrázek 4.1-4.5): jedná se o unikátní konstrukci modulu osazeného lineárním lidarem a stereovizními kamerami pro vytvoření prostorové informace před robotem.

Related projects:

Related research groups
  • Security Technology Research and Development
  • Robotic research group Robo@FIT

Participating departments
  • Department of Intelligent Systems FIT BUT (DITS)
  • creinos (creinos)

Your IPv4 address: 3.80.55.37
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]