Testovací prostředí využívající techniky prohledávání prostoru (SearchBestie)

Autoři:Letko Zdeněk, Vojnar Tomáš, Křena Bohuslav
Typ:software
Vznik:2010
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:Search techniques, search-based testing, testing, Java
Popis:
Testovací prostředí využívající techniky prohledávání prostoru (SearchBestie) je modulární počítačový software vytvořený v programovacím jazyce Java. SearchBestie umožňuje využití různých technik pro prohledávání prostoru - lokálních (hill-climbing, atd.) i globálních (evoluční algoritmy z knihovny ECJ) pro řešení problému identifikace vstupů testovaného programu s ohledem na definovaný cíl reprezentovaný tzv. fitness funkcí. 
Implementované moduly umožňují využít SearchBestie k testování vícevláknových aplikací pomocí nástroje IBM ConTest
Umístění:
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Licenční podmínky pro užití nástroje jsou dostupné na URL nástroje:

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https