WSageNt

Autoři:Horáček Jan, Zbořil František
Typ:software
Vznik:2010
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:Wireless sensor networks, Multiagent system, Multiagent platform.
Popis:
Software umožňuje běh agentů na bezdrátových senzorových uzlech platformy MICAz a IRIS. Software se skládá ze dvou hlavních částí - agentní platformy a agentního interpretu jazyka ALLL (Agent Low Level Language).
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/~ihoracek/WSageNt
Výzkumné skupiny:
Licenční podmínky:
Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí "OPEN SOURCE LICENCE VUT V BRNĚ". Viz stránky software, sekce Licence.

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https