Snadno použitelná infrastruktura pro výstavbu nástrojů na statickou analýzu

Autoři:Dudka Kamil, Peringer Petr, Vojnar Tomáš
Typ:software
Vznik:2010
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:gcc, plug-in, statická analýza, verifikace programů, C
Popis:
Našim cílem je obalit rozhraní existujících parserů zdrojového kódu a poskytnout jednotné a dobře dokumentované, objektově orientované API (Application Programming Interface). Stěžejní výhoda našeho řešení je, že umožňujeme výstavbu analyzátorů, které dovedou zpracovat všechno, co dokáže zpracovat gcc. Navíc není potřeba předzpracovávat zdrojové kódy, ani měnit způsob, jakým jsou sestavovány. Je tedy možné spustit analýzu jádra Linuxu nebo projektu založeného na autotools a podobně.  Naše infrastruktura je implementována jako C++ knihovna, která může být použita pro výstavbu analyzátorů v podobě gcc plug-inů (používající nativní gcc plug-in rozhraní).
Umístění:
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https