Systém pro vykreslování mračna bodů

Autoři:Herout Adam, Maršík Lukáš, Zemčík Pavel
Typ:software
Vznik:2010
Licence:ne - zdarma
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconTechnical report 2010 r2.pdf663 KB2011-02-02 20:22:23
iconParticleRenderingDemo.tar.gz654 KB2011-02-02 11:31:27
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:Částice, Mračno bodů, Point cloud, Phongův osvětlovací model, Hardwarová akcelerace
Popis:
Demonstrační program provádí postupné vykreslování bodů daného modelu. Každý z bodů (s určitým středem a normálou ve 3D prostoru, velikostí a indexem materiálu) prochází transformačním a vykreslovacím řetězcem. Ten lze rozdělit do několika dílčích kroků:
  • Transformace bodů a normál z 3D prostoru do 2D
  • Výběr konkrétního tvaru částice z tabulky a vyhodnocení koeficientů Phongova osvětlovacího modelu na základě směru normály
  • Zakódování tvaru, pozice a koeficientů osvětlovacího modelu částice do instrukčního slova
  • Provedení dané instrukce - dopočtení osvětlení a vykreslení částice do snímkového bufferu
Výsledkem je scéna s vykresleným a korektně osvětleným (v závislosti na použitém materiálu) modelem, která je zobrazena v okně operačního systému. Program navíc provádí animaci, tedy pro každý její snímek změní natočení kamery v transformačním řetězci a jednotlivé pozměněné scény postupně vykresluje. Na výstup konzole je periodicky vypisována aktuální snímková frekvence.
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php.cs?id=166
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https