VATA: Knihovna pro efektivní práci s nedeterministickými stromovými automaty

Autoři:Lengál Ondřej, Šimáček Jiří, Vojnar Tomáš
Typ:software
Vznik:2012
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:tree automaton, language inclusion, antichain, simulation, tree automata library
Popis:
Tato knihovna obsahuje efektivní implementaci operací nad stromovými automaty se zaměřením na operaci testování jazykové inkluze páru automatů.
Umístění:
Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/libvata/
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí GNU GPL (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https