HAVEN: Otevřený rámec pro akceleraci funkční verifikace hardwaru pomocí FPGA

Autoři:Zachariášová Marcela, Lengál Ondřej, Kajan Michal
Typ:software
Vznik:2012
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:functional verification, SystemVerilog, FPGA, acceleration, NetCOPE
Popis:
Tento rámec je kompatibilní se současnými převažujícími metodikami pro funkční verifikaci hardware (OVM, UVM) a umožňuje akcelerovat funkční verifikaci hardwarových komponent v prostředí programovatelných hradlových polí FPGA, čímž lze dosáhnout znatelně lepší efektivity verifikace.
Umístění:
Nástroj i dokumentaci lze získat na URL http://www.fit.vutbr.cz/~isimkova/haven/
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí GNU GPL (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https