CVE Library

Autoři:Pečiva Jan
Typ:software
Vznik:2007
Licence:vyžadována - zdarma
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconCVELibrary.zip9,71 MB2007-09-20 16:14:55
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:Aktivní transakce, aktivní replikace, transakce, kolaborativní virtuální scény, konzistenční model, distribuovaná virtuální realita
Popis:
Kolaborativní virtuální scény slouží ke společné interakci uživatelů v rámci jednoho virtuálního prostředí, přičemž uživatelé mohou být navzájem velmi vzdáleni. Pro fyzickou vzdálenost je aplikace postavena před problém komunikační latence, která vyžaduje návrh a použití konzistenčního modelu sdílených dat. Jednoduché modely obyčejně neposkytují dost flexibility a výkonu. Na druhé straně pokročilejší modely mají tendenci být složité a těžko používatelné. Aktivní transakce byly navrženy, aby se soustředily jak na výkon, tak na jednoduchost použití, a byly zapouzdřeny v CVE knihovně pro snadnost využití v jiných aplikacích.
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=31
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=31 (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

 

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https