Vysoce interaktivní honeypot s taint analýzou

Autoři:Barabas Maroš, Drozd Michal, Homoliak Ivan, Chmelař Petr
Typ:software
Vznik:2013
Licence:vyžadována
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconhoneypot.zipVlastniHoneypot96,4 KB2013-11-13 20:53:59
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:honeypot, přetečení zásobníku, SQL
Popis:
Modul obsahuje funkce pro analýzu dat z Honeypot systému získaných využitím tzv. taint analýzy na bázi virtualizace. Dále obsahuje funkce pro komunikaci s relační databázou, které umožňují převod zachycených incidentů do Postgre SQL databázy.
Umístění:
https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vav/product.php?file=%2Fproduct%2F322%2Fhoneypot.zip&id=322
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:

Licence k autorizovanému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=322&notitle=1 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

 

Autorizovaný software

- je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,

- není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,

- není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,

- z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,

- je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,

- autorizovaný software je možno používat jen k nekomerčním účelům; komerční využití je možné jen se souhlasem FIT VUT v Brně.

Vzhledem k tomu, že licence k  software je poskytována bez úplaty, nevztahuje se na poskytovaný software žádná záruka, a to v maximální možné míře povolené platným zákonem. Uživatel přijímá software "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně, ale nikoliv jen,  bez záruky prodejnosti a vhodnosti software pro určitý účel, bez záruky bezchybnosti, funkčnosti, kvality, výkonnosti  nebo nepřerušeného chodu software a bez záruky kompatibility software s jinými programy. Vysoké učení technické v Brně není povinno odstranit případné závady software. Vysoké učení technické v Brně se, v maximální možné míře povolené platným zákonem, zříká povinnosti hradit jakékoliv náklady nebo škodu, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s používáním software.

 

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Vaše IPv4 adresa: 34.203.225.78
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]