Aplikace pro rekonstrukci HDR Videa tone mapping

Autoři:Seeman Michal, Zemčík Pavel, Jurzykowski Michal
Typ:software
Vznik:2013
Licence:vyžadována - zdarma
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconCamSw.zip14,4 KB2014-01-04 19:21:25
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:HDR, color video, tonemapping
Popis:
Program slouží k rekonstrukci HDR videa pořízeného periodickou multiexpozicí s netriviálním pořadím expozic.
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce „Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https