Online CGP generátor

Autoři:Vašíček Zdeněk
Typ:software
Vznik:2013
Licence:podle podmínek
Klíčová slova:genetický algoritmus, kartézské genetické programování, evaluace fitness, akcelerace, akcelerace fitness
Popis:
Online CGP generátor je nástroj umožňující uživateli snadno a jednoduše získat akcelerovanou implementaci algoritmu známého jako kartérzské genetické programování (CGP). Výhodou generátoru je možnost přizpůsobit implementaci přímo konkrétní řešené úloze. Akcelerace je založena na přepisu fenotypu na strojový kód, který je následně vyhodnocen. Odpadá tak nutnost používat interpreter CGP kódu, čímž se výrazně zvýší výkonnost systému.

Na domovské stránce je možné nalézt detailní popis použité techniky, nástroj spustit a stáhnout ukázkové implementace pro typické aplikační domény.
Umístění:
Domovská stránka nástroje Online CGP Generator se nachází na adrese http://www.fit.vutbr.cz/~vasicek/cgp
Pracoviště:
Licenční podmínky:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https