ZyEHW: Evoluční hardware v Xilinx Zynq-7000 programovatelném hradlovém poli

Autoři:Dobai Roland
Typ:software
Vznik:2014
Licence:podle podmínek
Klíčová slova:
Evoluční návrh, programovatelné hradlová pole, syntéza na vysoké úrovni abstrakce, průběžná syntéza, hardwarová architektura, obrazové filtre
Popis:
ZyEHW je kombinovaný hardware-software projekt pro evoluční návrh v Xilinx Zynq-7000 programovatelném hradlovém poli. Zahrnuje (1) popis hardwaru pro evoluční návrhový systém implementovaný v programovatelné logice, (2) software pro obě ARM procesory dostupné na Zynq platformě a (3) software pro generovaní vstupů a zpracování výstupů evolučního návrhového systému.
Evoluční návrhový systém je založen na naší vyvinuté architektuře, kde kandidátní řešení mohou byt vytvořen a mutován jemnozrnnou částečnou rekonfigurací vyhledávacích tabulek. Naši pokročilá řídící jednotka a redukce propojení umožní, že šest kandidátních řešení mohou byt vyhodnocen paralelně (v zařízení XC7Z020) a při vysoké operační frekvence (větší zařízení by umožnil vyhodnocení ještě více kandidátních řešení paralelně).
Kód programu je uložen do prvního procesoru Zynq-7000 a evoluční návrhový systém do programovatelné logiky. Evoluční průběžná syntéza je vykonaná druhým dostupným procesorem. Funkcionalita je přemístěn ze softwaru do hardware průběžně, při běhu. Tento přístup slouží v podstatě stejnému účelu jako syntéza na vysoké úrovni abstrakce, ale syntéza může byt vykonán jednoduchým vnořeným systémem a průběžně.
ZyEHW verze v1.0 zahrnuje implementace případové študie pro evoluce obrazových filtrů (redukce šumu a detekce hrán).
Umístění:
Bitbucket, Github
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Tento program je svobodný software: můžete jej šířit a upravovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU (GNU General Public Licence), vydávané Free Software Foundation a to buď podle 3. verze této Licence, nebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU.

Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měli obdržet spolu s tímto programem. Pokud se tak nestalo, najdete ji zde: <http://www.gnu.org/licenses/>.

Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Burianová, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně,  Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 470.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.212.30
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]