HADES (Hazard Detection System)

Autoři:Charvát Lukáš, Smrčka Aleš, Vojnar Tomáš
Typ:software
Vznik:2014
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:Microprocessor verification, hazard, RAW, WAW, control hazard, static analysis, formal verification
Popis:
Hades je verifikační nástroj aktuálně zaměřený na detekci RAW hazardů v mikroprocesorech s jednou zřetězenou linkou. Nástroj kombinuje několik verifikačních přístupů včetně statické analýzy možných hazardů a dynamické analýzy využívající parametrizované systémy. Nástroj očekává na vstupu popis procesoru ve formě grafu popisu procesoru ve formátu VAM.
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/hades/
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí GNU GPL v3.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https