Nástroj pro vyhledávání a sledování osob ve videosekvencích

Autoři:Láník Aleš
Typ:software
Vznik:2015
Licence:vyžadována - placená
Klíčová slova:zpracování videa, detekce osob, záznam trajektorie
Popis:

Tento nástroj slouží pro vyhledání osob ve videosekvencích a pro zjištění jejich krátkodobé trajektorie v obraze. Vstupem software je videosekvence nebo série videosekvencí, uložené na lokálním disku klientského počítače, výstupem jsou pak náhledy na osoby a jejich trajektorie ve videu s tím, že výstup je proveden ve formě dynamicky generované HTML stránky, kde je po kliknutí" na náhled osoby a její trajektorie možné zobrazit přímo původní videosekvenci. Nástroj je připraven pro možnou automatickou analýzu trajektorií a slouží zejména pro sledování zájmových objektů a zjišťování například kdo kdy vešel nebo vyšel" a podobných úloh, u nichž je známo, že se jedná o pohyb osob.

Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/?id=446
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Na vyžádání v kontaktním bodě FIT VUT v Brně.
Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Burianová, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně,  Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 470.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https