Generická integrovaná simulační platforma zahrnující pohybový, haptický a audiovizuální prvek

Autoři:Chudý Peter, Vlk Jan, Dittrich Petr, Prustoměrský Milan
Typ:prototyp
Vznik:2015
Licence:vyžadována - placená
Klíčová slova:simulační platforma, pozitivní výcvik, elektromechanická pohybová plošina, šest stupňů volnosti, Stewartova platforma, vizuální displeje, nelineární dynamický model, řízení pohybové plošiny, silová zpětná vazba, 
Popis:
Prototyp modulární simulační platformy zahrnuje pohybový, haptický a audiovizuální prvek. Jedná se o generický simulační systém určený pro simulace zejména letecké a případně i pozemní techniky. Vzájemně harmonizované vjemové působení na cvičící vyvolává dojmy velmi blízké skutečnému letu a generický charakter umožňuje použití platformy v širokém spektru simulačních úloh. Prototyp platformy byl úspěšně otestován na konkrétní aplikaci pro simulator letadla EuroStar/SportStar, patřící do kategorie ULL/LSA, která je primární cílovou skupinou pro uplatnění platformy na trhu.
Umístění:
VR Group a.s. Poděbradova 287/111, 612 00 Brno
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.en?id=467
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Pro informace o licenčních podmínkach prosím kontaktujte ÚTT VUT v Brně.

Útvar transferu technologií
Vysoké učení technické v Brně
Kounicova 966/67a
601 90 Brno
telefon: 541 144 217
fax: 541 144 232
e-mail: info@tt.vutbr.cz
http://www.vutbr.cz/utt

Vaše IPv4 adresa: 54.80.7.173
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]