HotSpot Wizard 2.0

Autoři:Štourač Jan, Bendl Jaroslav, Šebestová Eva, Musil Miloš, Brezovský Jan, Damborský Jiří
Typ:software
Vznik:2015
Licence:podle podmínek
Klíčová slova:proteinové inženýrství, design chytrých knihoven, výpočetní mutageneze, predikce hotspotů
Popis:
HotSpot Wizard je webový server pro automatickou identifikaci hotspotů (potenciálně užitečných míst k mutagenezi) pro inženýrování substrátové specificity, aktivity nebo enantioselektivity enzymů a slouží také pro anotaci proteinových struktur. Nástroj integruje 3 bioinformatické databáze a 18 výpočetních method. Mezi nimi jsou i námi vyvinuté nástroje Caver 3 pro hledání proteinových tunelů a RAPHYD pro ohodnocování školivosti bodových mutací. Na výstupu analýzy mohou uživatelé filtrovat hotspoty podle čtyř protein-inženýrských strategií: (i) funkční hotspoty reprezentující vysoce mutovatelná rezidua umístěná v kapse aktivního místa nebo vstupním tunelu, (ii) stabilitní hostpoty reprezentující flexibilní rezidua, (iii) stabilitní hotspoty identifikované přístupem back-to-consensus a (iv) korelované hotspoty reprezentované páry korelujících reziduí modulujících enzymovou aktivitu nebo selektivitu.
Umístění:
Nástroj je dostupný na internetové adrese:
http://loschmidt.chemi.muni.cz/hotspotwizard2
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Kavková, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 470.

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https