Komponent pro sémantické obohacování textu

Autoři:Doležal Jan, Dytrych Jaroslav, Kouřil Jan, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
Typ:software
Vznik:2015
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:semantic, enrichment
Popis:
Komponent pro sémantické obohacování textu tvoří vrstvu abstrakce nad znalostní bází a různými nástroji pro sémantické obohacování textu. Díky vhodně definovanému rozhraní umožňuje obalit jednoduché i komplexní nástroje. Celý komponent pak může pracovat jako server poskytující služby přes síť, nebo jako součást řetězce programů pro zpracování velkých dat. Je připraven a otestován pro paralelní spouštění na jednotlivých strojích i v prostředí superpočítačů.
Umístění:
http://sec.fit.vutbr.cz/
Výzkumné skupiny:
Licenční podmínky:
Framework is distributed under The Apache License Version 2.0 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https