WTF-LOD Extraktor

Autoři:Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
Typ:software
Vznik:2015
Licence:vyžadována - zdarma
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconWTF-LOD Extractor.tar.gz13,9 KB2016-04-07 14:55:10
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:named entity evaluation, linked open data, CommonCrawl, ClueWeb, Wikipedia
Popis:
Jedná se o software pro tvorbu datové sady WTF-LOD pro vyhodnocování systémů pro rozpoznávání jmenných entit z největších volně dostupných textových korpusů jako jsou Wikipedie, CommonCrawl a ClueWeb09/12. Software mimo jiné zajišťuje deduplikaci dat a pokročilé techniky čištění dat.
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=480
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:

Licence k autorizovanému softwaru


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software"http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami: 

Autorizovaný software


  • je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,


Vzhledem k tomu, že licence k software je poskytována bez úplaty, nevztahuje se na poskytovaný software žádná záruka, a to v maximální možné míře povolené platným zákonem. Uživatel přijímá software "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně, ale nikoliv jen, bez záruky prodejnosti a vhodnosti software pro určitý účel, bez záruky bezchybnosti, funkčnosti, kvality, výkonnosti nebo nepřerušeného chodu software a bez záruky kompatibility software s jinými programy. Vysoké učení technické v Brně není povinno odstranit případné závady software. Vysoké učení technické v Brně se, v maximální možné míře povolené platným zákonem, zříká povinnosti hradit jakékoliv náklady nebo škodu, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s používáním software.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.104.202
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]