Funkční vzorek systému IDENTIFIKÁTOR

Autoři:Bia Tomáš, Honec Petr, Longin Jiří, Manda Pavel, Pleva Miroslav, Slejška Luděk, Stárek Tomáš, Studničný Jan, Volný Martin, Zemčík Pavel
Typ:funkční vzorek
Vznik:2014
Licence:vyžadována - placená
Klíčová slova:inteligentní dopravní systémy, doprava, monitoring, registrační značka
Popis:
Výsledku bylo dosaženo vybudováním a zprovozněním funkčního vzorku skládajícího se z hardwarových a softwarových komponent na vybraných lokalitách silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji. Integrace HW a SW komponent byla nezbytná pro zajištění funkčnosti celého systému identifikace nákladní dopravy, jejich pohybu po pozemních komunikacích nižších tříd a jejich informování o zakázaném pohybu na těchto komunikacích. Tento funkční vzorek je vytvořen na základě integrace předešlých výsledků projektu a hardwarových komponent (video detekční kamery s IR přísvitem, automatickými detektory dopravy, pevným a proměnným svislým dopravním značením atd.). Funkční vzorek reprezentuje ucelený systém s pracovním názvem IDENTIFIKÁTOR" pomocí kterého je možno jednoznačně identifikovat nákladní vozidlo, rozpoznat jeho registrační značku a tu následně použít pro restriktivní účely nebo/a pro účely jejího zobrazení na proměnném dopravním značení.
Umístění:
INTENS Corporation s.r.o.
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https