ANSAINET - EIGRP rozšíření

Autoři:Bloudíček Jan, Rek Vít, Veselý Vladimír
Typ:software
Vznik:2016
Zánik:2016
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:PDM, EIGRP, Cisco
Popis:
Projekt ANSAINET se dlouhodobě zaměřuje na automatizovanou simulaci počítačových sítí s pomocí simulátoru diskrétních událostí OMNeT++. Motivací projektu je nabídnout vědcům, ale i síťovým administrátorům nástroj, který jim pomůže při návrhu sítí založených na TCP/IP. V simulátoru se totiž snadněji, levněji a zejména bezpečněji testuje komplexní funkcionalita sítě za různých okolností - např. jak zkonvergují směrovací protokoly při výpadku určité linky; kolik uživatelů může být ovlivněno nedostupností serveru; zda-li obsahují pravidla firewallu nějaké nekonzistence, apod. ANSAINET je veřejně dostupný jako jeden z oficiálních frameworků pro OMNeT++ (viz https://omnetpp.org/). Za dobu své existence se na něm realizovalo mnoho bakalářských/magisterských prací na naší fakultě, jeho simulační moduly jsou využívány i v průmyslu firmami jako IBM či GMV, samotný sloužil jako podklad pro některé cizí vědecké články (detaily na stránce https://ansa.omnetpp.org/).

Vykazovaný software rozšiřuje funkcionalitu ANSAINETu a přidává do portfolia podporovaných směrovacích protokolů Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, a to jakožto vůbec první na světě pro simulační prostředí. EIGRP je původně Cisco proprietární směrovací protokol založený na principu distance-vector s difuzním algoritmem pro distribuce směrovacích informací zajišťující bezsmyčkovost. Oproti základnímu frameworku INET, přidává EIGRP rozšíření podporu i pro IPv6 dynamické směrování, neb byl implementován pro obě adresní rodiny. Simulační modely jsou doprovozeny celou řadou scénářů (k dispozici na veřejném repozitáři zdrojových kódu projektu https://github.com/kvetak/ANSA/tree/ansainet-3.4.0/examples/ansa/eigrp) demonstrujících jejich kompatibilitu se standardem RFC 7868.

Umístění:
Originální zdrojové kódy - https://github.com/kvetak/ANSA
Integrováno do frameworku INET - https://inet.omnetpp.org 
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
SW is licensed by GNUv3: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.190.77
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]