sigbin: R/Bioconductor balíček umožňující shlukování DNA sekvencí podle signálových rysů

Autoři:Hon Jiří, Kupková Kristýna, Sedlář Karel
Typ:software
Vznik:2016
Licence:podle podmínek
Klíčová slova:DNA, shlukování, signál, Hjorthovy parametry
Popis:
Tento balíček poskytuje funkce pro shlukování DNA sekvencí. DNA sekvence jsou nejprve převedeny na fázový signál a poté jsou vypočteny Hjorthovy parametry - aktivita, mobilita a komplexita - podle kterých je i zkonstruován výsledný strom hierarchického shlukování.
Umístění:
http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xhonji01/sigbin/sigbin_0.99.1.tar.gz
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí BSD (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php).

Vaše IPv4 adresa: 54.92.190.11
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]