PNtalk

Autoři:Kočí Radek
Typ:software
Vznik:2008
Licence:podle podmínek
Klíčová slova:Object Oriented Petri Nets, modelling, simulation, system design based on modelling and simulation
Popis:
PNtalk je modelovací a simulační nástroj založený na formalismu Objektově orientovaných Petriho sítích (OOPN). Kombinuje vlastnosti Petriho sítí s výhodami objektově orientovaného návrhu systémů. PNtalk umožňuje přímé použití matematického formalismu při návrhu a realizaci softwarových systémů.
Umístění:
Domovská stránka projektu
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
MIT Licence.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https