Framework for Research on Detection Classifiers

Authors:Hradiš Michal, Juránek Roman
Type:software
Created:2008
Licence:optional
Keywords:AdaBoost, WaldBoost, Classification, Detection, Face Detection
Description:
Framework for creating and testing of classifiers for detection of objects in images. An web interface is provided for entry-level users. The detection classifiers can be created by WaldBoost algorithm, AdaBoost, ... The classifiers can use various features in their weak classifiers. The possible features include Haar-like features, Local Binary Patterns, Local Rank Patterns, Local Rank Differences, PCA, LDA, localized PCA/LDA etc.
Location:
http://pcjuranek.fit.vutbr.cz/trenovadlo/
Research groups:
Departments:
Licence terms:
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.


V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Your IPv4 address: 35.173.234.237
Switch to https