Netfox.Framework - Network traffic decoder and content analyzer

Authors:Pluskal Jan, Veselý Vladimír, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr
Type:software
Created:2013
Licence:required - licence fee
Keywords:processing captured traffic, application protocol parsing, network forensics
Description:
A framework for data communication content extraction is implemented as a .NET library. It can be used for reading various pcap formats, packet parsing, communication stream composition and extraction of application payload.
Location:
Software je umístěn ve podobě zdrojových kódů v repositáři projektu. V podobě binární aplikace je software dostupný pro instalaci ze zabezpečených stránek.
Research groups:
Departments:
Licence terms:
Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Michaela
Kavková, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních
technologií VUT v Brně,  Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 470

Your IPv4 address: 54.198.103.13
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]