Script for image processing

Authors:Zuzaňák Jiří
Type:software
Created:2007
Licence:required - no fee
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconsfip.zip1,27 MB2007-12-04 15:02:35
^ Select all
With selected:
Keywords:Script, Interpreter, Parser, Compiler, Image processing
Description:
Interpreter of designed scripting language, implemented in C/C++ programing language. Designed language takes more of its syntax from language C/C++. 
Major part of this software is created by interpreter that is based on automatically generated syntactic and lexical analyzer. Script language allows description of basic operations on image. Is possible to use this language for other tasks than image manipulation, for example text processing. More detailed description of language interpreter is located in document doc/skript.pdf.

Location:
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=44
Research groups:
Departments:
Licence terms:
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Your IPv4 address: 34.236.38.146
Switch to https