Wrathion - a password recovery tool with GPU acceleration

Authors:Hranický Radek, Veselý Vladimír
Type:software
Created:2015
Licence:required - licence fee
Keywords:password recovery, GPU acceleration, distributed processing, exhaustive search
Description:
Wrathion is a password recovery tools for variety of document formats, including PDF, Office documents, and ZIP archives.
Location:
Software je umístěn ve podobě zdrojových kódů v repositáři projektu. V podobě binární aplikace je software dostupný pro instalaci ze zabezpečených stránek.
Licence terms:
Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Michaela
Kavková, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních
technologií VUT v Brně,  Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 470

Your IPv4 address: 54.90.109.231
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]