Generic integrated simulation platform with motion, tactile and audio cues

Authors:Chudý Peter, Vlk Jan, Dittrich Petr, Prustoměrský Milan
Type:prototype
Created:2015
Licence:required - licence fee
Keywords:electromechanical motion platform, six degrees of freedom, Stewart platform
Description:
Prototyp modulární simulační platformy zahrnuje pohybový, haptický a audiovizuální prvek. Jedná se o generický simulační systém určený pro simulace zejména letecké a případně i pozemní techniky. Vzájemně harmonizované vjemové působení na cvičící vyvolává dojmy velmi blízké skutečnému letu a generický charakter umožňuje použití platformy v širokém spektru simulačních úloh. Prototyp platformy byl úspěšně otestován na konkrétní aplikaci pro simulator letadla EuroStar/SportStar, patřící do kategorie ULL/LSA, která je primární cílovou skupinou pro uplatnění platformy na trhu.
Location:
VR Group a.s. Poděbradova 287/111, 612 00 Brno
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.en?id=467
Departments:
Licence terms:
For further information about licensing please contact TTO BUT.

Technology Transfer Office
Brno University of Technology
Kounicova 966/67a
601 90 Brno
telephone: 541 144 217
fax: 541 144 232
e-mail: info@tt.vutbr.cz
http://www.vutbr.cz/utt

Your IPv4 address: 54.90.109.231
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]