Separable Resampling

Authors:Přibyl Bronislav, Seeman Michal, Zemčík Pavel
Type:software
Created:2007
Licence:required - no fee
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconresampling.zip2,27 MB2009-02-04 12:39:32
^ Select all
With selected:
Keywords:image resampling, optical distortions, biomedical image
Description:
This program was developed to simulate resampling algorithm which will be probably implemented in hardware in near future. However it is fully capable to resample an image. It uses Digilib library to operate easily with standard image formats, such as jpg or tif. Interpolation algorithm, which is kernel of this program, was primarily developed to resample biomedical images which are often affected by smooth barrel distortion caused by sensing lenses. Because of this, this program is not designated to correct strong geometric distortions. The input image is virtually split up into matrix of squares. Each square has its own coefficient set and is resampled independently in vertical and horizontal direction. Vertical and horizontal resampling is separable in this case which allows the algorithm to be very simple and therefore fast.
Location:
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod
Research groups:
Departments:
Licence terms:
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

 

Your IPv4 address: 34.238.189.171
Switch to https