Fast Bilateral Filter

Authors:Seeman Michal, Zemčík Pavel
Type:software
Created:2008
Licence:required - no fee
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconBilateralHDR.exe862 KB2009-02-10 15:20:38
^ Select all
With selected:
Keywords:bilateral filter, HDR, computing acceleration
Description:
This software demonstrates functionality of Fast Bilateral Filter algorithm, developed at Faculty of Information Technology. Bilateral filtering is demonstrated by tonemapping HDR imeage. Source image can be opened either directly or by combining several JPG images of the same dimensions. Parameters of bilateral filtering "Radius" and "Intensity radius" can be adjusted. The program provides additional adjutment for tonemapping HDR images like strength of HDR compression. The raw Bilateral Filter result can be shown as well.
Location:
http://www.fit.vutbr.cz/research/prod
Departments:
Licence terms:
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce „Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Your IPv4 address: 18.205.66.1
Switch to https