Článek v časopise

KANICH Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Simulation of Synthetic Fingerprint Generation Using Petri Nets. IET Biometrics. Kent: The Institution of Engineering and Technology, 2017, roč. 6, č. 6, s. 402-408. ISSN 2047-4938.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Simulation of Synthetic Fingerprint Generation Using Petri Nets
Název (cs):Simulace generování syntetického otisku prstu využívající Petriho sítě
Strany:402-408
Místo vydání:GB
Rok:2017
Časopis:IET Biometrics, roč. 6, č. 6, Kent, GB
ISSN:2047-4938
DOI:10.1049/iet-bmt.2016.0041
Klíčová slova
otisky prstu, Petriho sítě, simulace
Anotace
Tento článek popisuje proces generování syntetického otisku prstu s využitím Petriho sítí. Prezentovaná Petriho síť obecně simuluje tento proces. Jsou vyjmenovány různá počáteční značení sítě, které simulují konkrétní reálný příklad. Navržená Petriho síť může pomoci udělat proces tvorby umělého otisku srozumitelnější a také dává prostor pro paralelizaci a optimalizaci.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ond{\v{r}}ej Kanich and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Simulation of Synthetic Fingerprint Generation
	Using Petri Nets},
   pages = {402--408},
   journal = {IET Biometrics},
   volume = 6,
 number = 6,
   year = 2017,
   ISSN = {2047-4938},
   doi = {10.1049/iet-bmt.2016.0041},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11072}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https