Článek ve sborníku konference

CHALOUPKA Jan, KOCINA Filip, VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Multiple Integral Computations. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X. Dostupné z: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026624246&doi=10.1063%2f1.4992650&partnerID=40&md5=905d4456fb7905499a15940abda95ec8
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multiple Integral Computations
Název (cs):Výpočet vícerozměrných integrálů
Strany:1-4
Sborník:14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Konference:14rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Místo vydání:Rhodes, GR
Rok:2017
URL:https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026624246&doi=10.1063%2f1.4992650&partnerID=40&md5=905d4456fb7905499a15940abda95ec8
Časopis:AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics, č. 1863, US
ISSN:0094-243X
DOI:10.1063/1.4992650
Vydavatel:American Institute of Physics
Klíčová slova
Multiple Integral, Differential Equations, Taylor Series Method
Anotace
Článek se zabývá použitím numerických metod pro výpočet vícenásobných integrálů. Náročnost těchto výpočtů výrazně stoupá v závislosti na požadované přesnosti výpočtu. Metoda Taylorovy řady je v tomto článku rozšířena pro řešení vícenásobných integrálů. Výhodou této metody je teoreticky neomezená přesnost a možnost výpočet paralelizovat.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Chaloupka and Filip Kocina and Petr Veigend
	and Gabriela Ne{\v{c}}asov{\'{a}} and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}{\'{a}}tek and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}}},
  title = {Multiple Integral Computations},
  pages = {1--4},
  booktitle = {14th International Conference of Numerical Analysis and
	Applied Mathematics},
  journal = {AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics},
 number = 1863,
  year = 2017,
  location = {Rhodes, GR},
  publisher = {American Institute of Physics},
  ISSN = {0094-243X},
  doi = {10.1063/1.4992650},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11226}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https