Článek v časopise

KRÁLÍK Miroslav, INGROVÁ Pavlína, KOZIEL Slawomir, HUPKOVÁ Adéla a KLÍMA Ondřej. Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence. American Journal of Physical Anthropology. 2017, roč. 162, č. 4, s. 641-656. ISSN 0002-9483. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.23153/abstract
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence
Název (cs):Obecné trendy vs. individuální trajektorie poměrů délek 2. a 4. prstu (2D:4D) a metakarpálních kostí (2M:4M) během puberty a adolescence
Strany:641-656
Místo vydání:US
Rok:2017
URL:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.23153/abstract
Časopis:American Journal of Physical Anthropology, roč. 162, č. 4, US
ISSN:0002-9483
DOI:10.1002/ajpa.23153
Klíčová slova
2D:4D poměr; adolescence; ontogenetický vývoj ruky; longitudinální studie; prenatální sexuální diferenciace 
Anotace
Poměr délky 2. a 4. prstu ruky (2D:4D poměr) může být považován za ukazatel sexuální diferenciace za předpokladu, že zůstává stabilní poté, co se vytvoří, nebo pokud jeho případné změny během ontogeneze budou u všech lidí dané kohorty stejné. Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda se poměr délky záprstních kostí (2M:4M) a poměr délky prstů (2D:4D poměr) během růstu v období puberty a adolescence mění. Délky prstů a metakarpálních kostí byly měřeny na rentgenových snímcích levé ruky na vzorku 328 jedinců (96 párů mužských a 68 párů ženských dvojčat) z Vratislavské longitudinální studie dvojčat (Wrocław, 1967-1983). Pro každého jedince bylo během čtyřletého intervalu někde mezi 7 a 18 lety provedeno pět po sobě jdoucích měření s odstupem jednoho roku. Změny týkající se věku v obou délkových poměrech ruky byly studovány pomocí série lineárních modelů se smíšenými efekty. Pro posouzení stability mezi opakovanými měřeními v různém věku byly použity tři typy korelačních koeficientů. Bylo zjištěno celkové snížení průměrné hodnoty metakarpálního poměru (2M:4M), výraznější u mužů než u žen. V případě poměru délky prstů (2D:4D) byl naopak zaznamenán mírný nárůst průměrných hodnot, který byl výraznější u žen než u mužů. Pořadí jedinců z hlediska hodnot sledovaných poměrů v rámci kohorty však zůstávalo ve sledovaném věkovém rozmezí velmi stabilní (korelační koeficient se většinou pohyboval mezi 0,85 a 0,95). Navzdory tomu jsme zaznamenali významné intraindividuální změny v obou délkových poměrech. U některých jedinců poměr 2D:4D procházet změnami srovnatelnými s průměrnými rozdíly mezi pohlavími a současně mnohem vyššími než byly zjištěné průměrné věkové změny Velmi malé celkové změny poměru délek prstů v pubertě a adolescenci samy o sobě nejsou v rozporu s použitím poměru 2D:4D jako nepřímého ukazatele prenatální diferenciace pohlaví. Změny poměrů v rámci ontogeneze jednotlivců se však v této studii značně lišily mezi jedinci a byly odlišné od popsaných průměrných trendů. Budoucí studie by se měly zaměřit na podstatu vzájemných interindividuálních vývojových rozdílů v poměru délek prstů a záprstních kostí.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Miroslav Kr{\'{a}}l{\'{i}}k and Pavl{\'{i}}na
	Ingrov{\'{a}} and Slawomir Koziel and Ad{\'{e}}la
	Hupkov{\'{a}} and Ond{\v{r}}ej Kl{\'{i}}ma},
   title = {Overall trends vs. individual trajectories in the
	second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal
	(2M:4M) ratios during puberty and adolescence},
   pages = {641--656},
   journal = {American Journal of Physical Anthropology},
   volume = 162,
 number = 4,
   year = 2017,
   ISSN = {0002-9483},
   doi = {10.1002/ajpa.23153},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11329}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https