Technická zpráva

FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Lazy Automata Techniques for WS1S. arXiv:1701.06282, 2017. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1701.06282v2
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Lazy Automata Techniques for WS1S
Název (cs):Líné Automatové Techniky pro WS1S
Strany:17
Místo vydání:arXiv:1701.06282, US
Rok:2017
URL:https://arxiv.org/abs/1701.06282v2
Klíčová slova
WS1S
finite automata
logic
antichains
lazy evaluation
subsumption
monadic second-order logic
Anotace
Tento článek představuje optimalizaci klasické rozhodovací procedury pro logiku WS1S založenou na líných technikách.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Fiedor and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Hol{\'{i}}k and Petr Jank{\r{u}} and Ond{\v{r}}ej
	Leng{\'{a}}l and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Lazy Automata Techniques for WS1S},
   pages = 17,
   year = 2017,
   location = {arXiv:1701.06282, US},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11332}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https