Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. The Use of Functional Verification for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2017, s. 81-82. ISBN 978-80-01-06178-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Use of Functional Verification for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs
Název (cs):Využití funkční verifikace pro sledování vlivu poruch na FPGA založená na SRAM
Strany:81-82
Sborník:Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop
Konference:The 5th Prague Embedded Systems Workshop
Místo vydání:Roztoky u Prahy, CZ
Rok:2017
ISBN:978-80-01-06178-7
Vydavatel:Fakulta informačních technologií ČVUT
Klíčová slova
FPGA
functional verification
robot controller
fault tolerance
fault injection
Anotace
V tomto článku je představena platforma pro vyhodnocování vlivu poruch na elektro-mechanický systém založený na FPGA s konfigurací uloženou v SRAM. Funkční verifikace dohromady s injekcí poruch slouží jako nástroj pro ověřování odolnosti proti poruchám. V tomto článku je ukázáno využití tohoto přístupu na konkrétním příkladu. Náš experimentální systém je složen z robota a jeho řídicí jednotky implementované v FPGA. V článku jsou také představeny výsledky získané při procesu ověřování odolnosti proti poruchám.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {The Use of Functional Verification for Monitoring
	Impact of Faults in SRAM-based FPGAs},
   pages = {81--82},
   booktitle = {Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop},
   year = 2017,
   location = {Roztoky u Prahy, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology, Czech Technical
	University},
   ISBN = {978-80-01-06178-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11452}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https