Článek ve sborníku konference

PÁNEK Richard. Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace. In: Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2017, s. 24-27. ISBN 978-80-972784-0-3.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace
Název (en):Fault Tolerant Systems - Reconfiguration controller design methodology
Strany:24-27
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2017
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2017
Místo vydání:Smolenice, SK
Rok:2017
ISBN:978-80-972784-0-3
Vydavatel:Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
Řadič rekonfigurace, systémy odolné proti poruchám, částečná dynamická rekonfigurace, FPGA.
Anotace
Pro kritické nejen řídicí systémy je výskyt poruch velice nežádoucí záležitostí. Obzvláště pokud by mohlo dojít k újmě na zdraví nebo finančním ztrátám. Proto se rozvíjely techniky známé pod názvem systémy odolné proti poruchám. Pro zotavování z poruch je obzvláště výhodné využít rekonfigurace. Platformou schopnou rekonfigurace pro návrh a implementaci obvodů je FPGA. Pro zajištění opravy obvodu v FPGA pomocí rekonfigurace je velice výhodné využít řadič částečné dynamické rekonfigurace tedy speciální přidanou komponentu. Dále je žádoucí, aby i řadič byl odolný proti poruchám, obzvláště když bude umístěn na stejném FPGA. Právě návrhem tohoto řadiče a vypracováním příslušných kritérií se bude zabývat metodika, která bude také tématem disertační práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard P{\'{a}}nek},
   title = {Syst{\'{e}}my odoln{\'{e}} proti poruch{\'{a}}m -
	metodika n{\'{a}}vrhu {\v{r}}adi{\v{c}}e
	rekonfigurace},
   pages = {24--27},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2017},
   year = 2017,
   location = {Smolenice, SK},
   publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-972784-0-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11480}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https