Článek ve sborníku konference

VLK Jan a CHUDÝ Peter. General Aviation Digital Autopilot Design Based on LQR/LQG Control Strategy. In: Proceedings of 36th Digital Avionics Systems Conference. St. Petersburg, FL: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-9. ISBN 978-1-5386-0365-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8102058
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:General Aviation Digital Autopilot Design Based on LQR/LQG Control Strategy
Název (cs):Návrh digitálního autopilota pro všeobecné letectví založeného na LQR/LQG řídicí strategii
Strany:1-9
Sborník:Proceedings of 36th Digital Avionics Systems Conference
Konference:36th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Místo vydání:St. Petersburg, FL, US
Rok:2017
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8102058
ISBN:978-1-5386-0365-9
DOI:10.1109/DASC.2017.8102058
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Linear-Quadratic Regulator, Linear-Quadratic-Gaussian, autopilot, stabilita, řídicí strategie, všeobecné letectví, návrh řízení
Anotace
Článek představuje popis návrhu Lineárního kvardratického regulátoru (LQR) / Lineárního kvadratického Gaussovského (LQG) regulátoru a související základní teorii. LQR/LQG regulátor digitálního autopilota je podroben výkonnostním testům, které zohledňují různé výkonnostní a stabilitní požadavky publikované dozorným úřadem. Robustnost návrhu je ověřena na simulačním modelu letounu patřícího do kategorie všeobecného letectví.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Vlk and Peter Chud{\'{y}}},
  title = {General Aviation Digital Autopilot Design Based on
	LQR/LQG Control Strategy},
  pages = {1--9},
  booktitle = {Proceedings of 36th Digital Avionics Systems Conference},
  year = 2017,
  location = {St. Petersburg, FL, US},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-0365-9},
  doi = {10.1109/DASC.2017.8102058},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11501}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https