Článek v časopise

ZEINALI Hossein, SAMETI Hossein, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Text-dependent speaker verification based on i-vectors, Neural Networks and Hidden Markov Models. Computer Speech and Language. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 2017, č. 46, s. 53-71. ISSN 0885-2308. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230816303199
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Text-dependent speaker verification based on i-vectors, Neural Networks and Hidden Markov Models
Název (cs):Ověřování mluvčího závislé na textu založené na i-vektorech, neuronových sítích a skrytých Markovových modelech
Strany:53-71
Místo vydání:NL
Rok:2017
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230816303199
Časopis:Computer Speech and Language, roč. 2017, č. 46, Amsterdam, NL
ISSN:0885-2308
DOI:10.1016/j.csl.2017.04.005
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2017/zeinali_CSL2017.pdf [PDF]
Klíčová slova
Deep Neural Network; Text-dependent; Speaker verification; i-Vector; Frame alignment; Bottleneck features
Anotace
Článek pojednává o ověřování mluvnčího, které je závislé na textu založené na i-vektorech, neuronových sítích a skrytých Markovových modelech
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Hossein Zeinali and Hossein Sameti and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {Text-dependent speaker verification based on
	i-vectors, Neural Networks and Hidden Markov
	Models},
   pages = {53--71},
   journal = {Computer Speech and Language},
   volume = 2017,
 number = 46,
   year = 2017,
   ISSN = {0885-2308},
   doi = {10.1016/j.csl.2017.04.005},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11529}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https