Článek v časopise

ABDULLA Parosh A., HAZIZA Frédéric, HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt a REZINE Ahmed. An integrated specification and verification technique for highly concurrent data structures for highly concurrent data structures. International Journal on Software Tools for Technology Transfer. 2017, roč. 5, č. 19, s. 549-563. ISSN 1433-2779. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10009-016-0415-4
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An integrated specification and verification technique for highly concurrent data structures for highly concurrent data structures
Název (cs):Integrovaná verifikační a specifikační technika pro ověřování linearizability paralelních ukazatelových programů
Strany:549-563
Místo vydání:DE
Rok:2017
URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s10009-016-0415-4
Časopis:International Journal on Software Tools for Technology Transfer, roč. 5, č. 19, DE
ISSN:1433-2779
DOI:10.1007/s10009-016-0415-4
Klíčová slova
verification, linearisability, pointers 
Anotace
Prezentujeme techniku pro ověřování linearizability silně paralelních ukazatelových programů implementujících datové struktury jako zásobníky a fronty.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {A. Parosh Abdulla and Fr{\'{e}}d{\'{e}}ric Haziza
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Bengt
	Jonsson and Ahmed Rezine},
   title = {An integrated specification and verification
	technique for highly concurrent data structures
	for highly concurrent data structures},
   pages = {549--563},
   journal = {International Journal on Software Tools for Technology
	Transfer},
   volume = 5,
 number = 19,
   year = 2017,
   ISSN = {1433-2779},
   doi = {10.1007/s10009-016-0415-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11541}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https