Článek ve sborníku konference

HOLÍK Lukáš, MEYER Roland, VOJNAR Tomáš a WOLF Sebastian. Effect Summaries for Thread-Modular Analysis. In: SAS 2017: Static Analysis. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 169-191. ISBN 978-3-319-66706-5. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-66706-5_9
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Effect Summaries for Thread-Modular Analysis
Název (cs):Souhrny efektů pro vláknově modulární analýzu
Strany:169-191
Sborník:SAS 2017: Static Analysis
Konference:24th International Static Analysis Symposium
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science 10422
Místo vydání:Cham, DE
Rok:2017
URL:https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-66706-5_9
ISBN:978-3-319-66706-5
DOI:10.1007/978-3-319-66706-5_9
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Concurrent programs, thread-modular reasoning, effect summary, unbounded concurrency, dynamic lockless data structures.
Anotace
Článek navrhuje nový přístup k vláknově modulární analýze paralelních programů s bezzámkovými dynamickými datovými strukturami. Tento přístup je založen na heuristickém odvození a následném ověření souhrnu efektů různých operací nad bezzámkovými strukturami.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Roland Meyer and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar and Sebastian Wolf},
  title = {Effect Summaries for Thread-Modular Analysis},
  pages = {169--191},
  booktitle = {SAS 2017: Static Analysis},
  series = {Lecture Notes in Computer Science 10422},
  year = 2017,
  location = {Cham, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-66706-5},
  doi = {10.1007/978-3-319-66706-5_9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11563}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.158.107
Přepnout na https