Technická zpráva

PLUSKAL Jan. Netfox Detective 2.0 - Nástroj pro síťovou forenzní analýzu. FIT-TR-2017-06, 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Netfox Detective 2.0 - Nástroj pro síťovou forenzní analýzu
Strany:16
Místo vydání:FIT-TR-2017-06, CZ
Rok:2017
Anotace
Tato technická zpráva popisuje novinky implementované v
nástroji Netfox Detective 2.0. Podrobně je diskutovaná architektura nástroje a ospravedlňuje propojení jednotlivých modulů. Unikátní řešení schopné
rekonstruovat zachycenou komunikaci i v případě, že záchyt neobsahuje
všechna data je implementováno jako součást nástroje Netfox Framework.
Provedená refaktorizace řešení jako nejvýznamnější odlišnost od první
verze připravuje nástroj na použití v distribuovaném prostředí spolu s
pevně definovanou persistenční vrstvou aktuálně využívající SQL databázi. Z vizualizační části text popisuje použití Inversion of Control kontejneru, který umožňuje implementaci plug-in analyzátorů, které mohou
získávat již zpracovaná data, případně kompletně ovládat samotný nástroj. Tento text je určený jako programová dokumentace a předpokládá
základní znalost architektury počítačových sítí, programování na platformě .NET a použitých návrhových vzorů.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Jan Pluskal},
   title = {Netfox Detective 2.0 - N{\'{a}}stroj pro
	s{\'{i}}{\v{t}}ovou forenzn{\'{i}} anal{\'{y}}zu},
   pages = 16,
   year = 2017,
   location = {FIT-TR-2017-06, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11567}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https