Článek ve sborníku konference

MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav, SMRŽ Pavel a ZEMČÍK Pavel. Interactive Spatial Augmented Reality in Collaborative Robot Programming: User Experience Evaluation. In: Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). NanJing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 330-338. ISBN 978-1-5386-7980-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Interactive Spatial Augmented Reality in Collaborative Robot Programming: User Experience Evaluation
Název (cs):Interaktivní promítaná rozšířená realita pro programování spolupracujících robotů: ověření uživatelské zkušenosti
Strany:330-338
Sborník:Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)
Konference:THE 27TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ROBOT AND HUMAN INTERACTIVE COMMUNICATION (RO-MAN)
Místo vydání:NanJing, CN
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7980-7
DOI:10.1109/ROMAN.2018.8525662
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconinteractive-spatial-augmented.pdf2,54 MB2018-09-03 07:13:45
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
spatial augmented reality, collaborative robots, programming, human-robot interaction, user experience
Anotace
Článek popisuje nový přístup k interakci mezi člověkem a spolupracujícím robotem, který řeší problémy stávajících řešení pro programování robotů. Cílem je snížit psychickou náročnost a omezit přepínání pozornosti pomocí integrace veškeré interakce do sdíleného pracovního prostoru, kombinací různých modalit a odstranění nutnosti použití doplňkových zařízení. Koncept umožňuje jednoduché programování ve formě nastavování parametrů pomocí promítané rozšířené reality pro zobrazení a dotykového stolu a robotického ramene jako vstupů. Řešení umožňuje snadnou a efektivní spolupráci mezi člověkem a robotem a umožňuje naprogramovat robota nebo přizpůsobit jeho program změnám ve výrobě i pracovníkům bez zvláštních dovedností. Koncept byl ověřen pomocí uživatelského testování, přičemž všichni účastníci byli schopni naprogramovat robota a spolupracovat s ním.
Abstrakt
This paper presents a novel approach to interaction between human workers and industrial collaborative robots. The proposed approach addresses problems introduced by existing solutions for robot programming. It aims to reduce the mental demands and attention switches by centering all interaction in a shared workspace, combining various modalities and enabling interaction with the system without any external devices. The concept allows simple programming in the form of setting program parameters using spatial augmented reality for visualization and a touch-enabled table and robotic arms as input devices. We evaluated the concept utilizing a user experience study with six participants (shop-floor workers). All participants were able to program the robot and to collaborate with it using the program they parametrized. The final goal is to create a distraction-free, usable and low-effort interface for effective human-robot collaboration, enabling any ordinary skilled worker to customize the robot's program to changes in production or to personal (e.g. ergonomic) needs.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Materna and Michal Kapinus and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Pavel Smr{\v{z}}
	and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Interactive Spatial Augmented Reality in
	Collaborative Robot Programming: User Experience
	Evaluation},
  pages = {330--338},
  booktitle = {Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)},
  year = 2018,
  location = {NanJing, CN},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5386-7980-7},
  doi = {10.1109/ROMAN.2018.8525662},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11619}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https