Souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

VOJNAR Tomáš. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Zlepšování kvality software za rok 2017. Brno: Red Hat Czech s.r.o., 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Zlepšování kvality software za rok 2017
Název (en):Summary Research Report of the Project "Improving the Quality of Software" for the Year 2017
Strany:2
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Red Hat Czech s.r.o.
Klíčová slova
kvalita software, spolehlivost, bezpečnost, výkonnost
Anotace
Projekt Zlepšování kvality software řešený na FIT VUT pro společnost Red Hat Czech, s.r.o., zahrnuje výzkumné a vývojové práce v několika vzájemně komplementárních oblastech týkajících se různých aspektů kvality software. Tato zpráva stručně diskutuje práce, které v projektu proběhly v roce 2017. Byly přitom zahrnuty jak aspekty spolehlivosti, efektivity, tak také bezpečnosti software. Jednou z nejvýznamnějších aktivit v roce 2017 bylo pokračování výzkumu a vývoje v oblasti automatizovaných metod analýzy výkonnosti programů, resp. spotřeby zdrojů programy, a dále pak zahájení vývoje metod pro automatizovanou migrací aplikací.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https