Článek ve sborníku konference

NEVORAL Jan, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. CMOS Gates with Second Function. In: 2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI). Hong Kong: IEEE Computer Society, 2018, s. 82-87. ISBN 978-1-5386-7099-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:CMOS Gates with Second Function
Název (cs):CMOS hradla se dvěma funkcemi
Strany:82-87
Sborník:2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI)
Konference:2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI
Místo vydání:Hong Kong, HK
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7099-6
DOI:10.1109/ISVLSI.2018.00025
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Polymorfní elektronika, MOSFET, polymorfní hradlo, číslicový obvod, sada hradel
Anotace
Tento příspěvek představuje nový přístup k návrhu multifunkčních číslicovách obvodů. Je založen na principech polymorfní elektroniky, která umožňuje, aby číslicové obvody vykazovaly více než jednu funkci při zachování stejné struktury obvodu. V tomto případě jsou multifunkční pouze komponenty (hradla) daného obvodu. Jednotlivá hradla mají typicky vestavěnou citlivost na některou veličinu vyvolávající změnu funkce (např. úroveň napájecího napětí apod.), což znamená, že pro výběr funkce není vyžadován žádný další dedikovaný vodič. Jednou z klíčových výhod takovýchto obvodů je efektivita z hlediska velikosti. V tomto článku jsou tranzistory typu MOS využity v nekonvenčních obvodech, jejichž funkce závisí na polaritě napájecích přívodů, což je přístup typický především pro polymorfní obvody založené na ambipolárních tranzistorech. Byla navržena a úspěšně simulována úplná sada takovýchto dvouvstupých polymorfních hradel. Hradla vykazují nejlepší parametry ze všech dříve publikovaných polymorfních hradel - vysokou vstupní impedanci, nízkou výstupní impedanci, krátkou doba propagace signálu, nízkou spotřebu energie a malý počet použitých tranzistorů. Navržená sada dvouvstupých polymorfních hradel (obsahující všechny kombinace funkcí) by měla přispět k efektivnějším výsledkům syntézy složitějších obvodů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Nevoral and Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka
	and V{\'{a}}clav {\v{S}}imek},
  title = {CMOS Gates with Second Function},
  pages = {82--87},
  booktitle = {2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI)},
  year = 2018,
  location = {Hong Kong, HK},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-7099-6},
  doi = {10.1109/ISVLSI.2018.00025},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11656}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https