Článek v časopise

HEIDARI Mona a DRAHANSKÝ Martin. Detection of Ridge Discontinuities in Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Advanced Science and Technology. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2018, roč. 2018, č. 116, s. 13-22. ISSN 2005-4238. Dostupné z: http://www.sersc.org/journals/IJAST/vol116.php
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Detection of Ridge Discontinuities in Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases
Název (cs):Detekce nespojitostí papilárních linií při rozpoznávání otisků prstů ovlivněných kožními nemocemi
Strany:13-22
Místo vydání:AU
Rok:2018
URL:http://www.sersc.org/journals/IJAST/vol116.php
Časopis:International Journal of Advanced Science and Technology, roč. 2018, č. 116, Sandy Bay, AU
ISSN:2005-4238
DOI:10.14257/ijast.2018.116.02
Klíčová slova
rozpoznávání otisků prstů, onemocnění kůže, zpracování obrazu, segmentace obrazu, počítačové vidění
Anotace
Tento článek představuje nový přístup k detekci a klasifikaci kožních onemocnění v otiscích prstů pomocí těchto metod: Thinning Algorithm, Thresholding, Block Orientation
Field. Experimentální výsledky ukazují, že metoda je získána z kombinace uvedených algoritmů a je schopna ukázat poškozené oblasti v otiscích prstů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Mona Heidari and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Detection of Ridge Discontinuities in Fingerprint
	Recognition Influenced by Skin Diseases},
   pages = {13--22},
   journal = {International Journal of Advanced Science and Technology},
   volume = 2018,
 number = 116,
   year = 2018,
   ISSN = {2005-4238},
   doi = {10.14257/ijast.2018.116.02},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11697}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https