Článek ve sborníku konference

MATOUŠEK Denis, KUBIŠ Juraj, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Regular Expression Matching with Pipelined Delayed Input DFAs for High-speed Networks. In: Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Ithaca, NY: Association for Computing Machinery, 2018, s. 104-110. ISBN 978-1-4503-5902-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Regular Expression Matching with Pipelined Delayed Input DFAs for High-speed Networks
Název (cs):Vyhledávání vzorů popsaných regulárními výrazy za použití zřetězených automatů se zpožděným vstupem pro vysokorychlostní sítě
Strany:104-110
Sborník:Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems
Konference:14th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS '18)
Místo vydání:Ithaca, NY, US
Rok:2018
ISBN:978-1-4503-5902-3
DOI:10.1145/3230718.3230730
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
Regular expression matching, 100 Gbps, 400 Gbps, Delayed Input DFA, Pipelined automata
Anotace
Vyhledávání vzorů popsaných regulárními výrazy je jednou z nejčastěji využívaných operací v aplikacích pro monitorování síťové bezpečnosti. S rostoucí rychlostí síťových linek dosahující 100 Gb/s a 400 Gb/s je nutné přizpůsobit i výkon zpracování síťových dat a poskytnout operaci vyhledávání vzorů na takových rychlostech. Ačkoli bylo navrženo mnoho algoritmů a architektur, žádná z nich nedosahuje rychlosti zpracování dat 100 Gb/s se současnou podporou rychlé změny sady regulárních výrazů. Tento článek popisuje novou architekturu, která pokrývá oba zmíněné požadavky. Navrhovaná architektura používá vícenásobné, paměťově efektivní automaty se zpožděným vstupem (D2FA), které jsou zapojeny do zřetězené linky. Lokální komunikace všech automatů umožňuje architektuře pracovat na vysoké frekvenci i pro velký počet paralelních automatů a propustnost zpracování dat architektury tak škáluje na stovky gigabitů za sekundu. Článek dále analyzuje škálování počtu paralelních automatů a velikost vyrovnávacích pamětí pro dosažení požadované propustnosti. Za použití parametrů získaných při zpracování dat zachycených na reálné síti dvěma sadami regulárních výrazů (reprezentovaných D2FA) byla propustnost zpracování dat architektury škálována na 400 Gb/s.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Denis Matou{\v{s}}ek and Juraj Kubi{\v{s}} and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Matou{\v{s}}ek and Jan
	Ko{\v{r}}enek},
  title = {Regular Expression Matching with Pipelined Delayed
	Input DFAs for High-speed Networks},
  pages = {104--110},
  booktitle = {Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for
	Networking and Communications Systems},
  year = 2018,
  location = {Ithaca, NY, US},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-5902-3},
  doi = {10.1145/3230718.3230730},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11711}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https