Článek v časopise

ČADÍK Martin, SÝKORA Daniel a LEE Sungkil. Automated outdoor depth-map generation and alignment. Computers and Graphics. Elmsford, NY: Elsevier Science, 2018, roč. 74, č. 3, s. 109-118. ISSN 0097-8493. Dostupné z: http://cphoto.fit.vutbr.cz/depth/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automated outdoor depth-map generation and alignment
Název (cs):Automatická syntéza a registrace hloubkové mapy pro fotografie přírody
Strany:109-118
Místo vydání:US
Rok:2018
URL:http://cphoto.fit.vutbr.cz/depth/
Časopis:Computers and Graphics, roč. 74, č. 3, Elmsford, NY, US
ISSN:0097-8493
DOI:10.1016/j.cag.2018.05.001
Klíčová slova
vylepšení obrazu
syntetická hloubková mapa
3D model terénu
elastická registrace
registrace obrazu
syntetická kamera
Anotace
Při vylepšování a editaci obrazu je velkou výhodou, pokud je k dispozici informace o hloubce. Přímý odhad hloubkové mapy je však velmi náročný, zejména ve venkovních prostředích, kde jsou vzdálenosti zachycených objektů značné. V této práci navrhujeme novou plně automatickou metodu pro syntézu hloubkové mapy obrazu pomocí modelu terénu a ukazujeme nové aplikace získané hloubkové mapy. Případné nedostatky v zarovnání obrazu s modelem terénu řešíme pomocí nové elastické registrační techniky. Nejprve zarovnáme syntetické hrany z hloubkové mapy s hranami ve fotografii pomocí "as-rigid-as-possible" registrace a získané zarovnání dále zpřesňujeme pomocí maskování založeného na těsné "trimapě". Výsledné syntetické hloubkové mapy jsou přesné a na rozdíl od předchozích prací udávají absolutní vzdálenost kalibrovanou v metrech. Výhody takových hloubkových map demonstrujeme v úlohách vylepšení obrazu, jako např. přeostřování, simulace hloubky ostrosti, odstranění atmosférického oparu, nebo řízené syntéze textur.
Abstrakt
Při vylepšování a editaci obrazu je velkou výhodou, pokud je k dispozici informace o hloubce. Přímý odhad hloubkové mapy je však velmi náročný, zejména ve venkovních prostředích, kde jsou vzdálenosti zachycených objektů značné. V této práci navrhujeme novou plně automatickou metodu pro syntézu hloubkové mapy obrazu pomocí modelu terénu a ukazujeme nové aplikace získané hloubkové mapy. Případné nedostatky v zarovnání obrazu s modelem terénu řešíme pomocí nové elastické registrační techniky. Nejprve zarovnáme syntetické hrany z hloubkové mapy s hranami ve fotografii pomocí "as-rigid-as-possible" registrace a získané zarovnání dále zpřesňujeme pomocí maskování založeného na těsné "trimapě". Výsledné syntetické hloubkové mapy jsou přesné a na rozdíl od předchozích prací udávají absolutní vzdálenost kalibrovanou v metrech. Výhody takových hloubkových map demonstrujeme v úlohách vylepšení obrazu, jako např. přeostřování, simulace hloubky ostrosti, odstranění atmosférického oparu, nebo řízené syntéze textur.

Publikovaná metoda umožňuje zarovnání a následnou editaci outdoorových fotografií pomocí syntetických hloubkových map, což dosud nebylo možné. Předpokládáme, že díky tomu nalezne uplatnění nejen v aplikacích virtuální a rozšířené reality, ale i v programech pro úpravu a editaci fotografí.

Tato publikace byla prezentována v impaktovaném časopise Computers & Graphics (2018) a je dostupná zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0097849318300608
Doprovodné materiály a video shrnující tuto publikaci jsou dostupné na webové stránce projektu: http://cphoto.fit.vutbr.cz/depth/
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin {\v{C}}ad{\'{i}}k and Daniel S{\'{y}}kora
	and Sungkil Lee},
   title = {Automated outdoor depth-map generation and
	alignment},
   pages = {109--118},
   journal = {Computers and Graphics},
   volume = 74,
 number = 3,
   year = 2018,
   ISSN = {0097-8493},
   doi = {10.1016/j.cag.2018.05.001},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11745}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https