Článek ve sborníku konference

KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Tracing and Reversing the Run of Software Systems Implemented by Petri Nets. In: Software Engineering Advances. Nice: Xpert Publishing Services, 2018, s. 1-6. ISBN 978-1-61208-668-2. Dostupné z: http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2018_6_20_10095
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Tracing and Reversing the Run of Software Systems Implemented by Petri Nets
Název (cs):Sledování a reverzní ladění softwarových systémů implementovaných Petriho sítěmi
Strany:1-6
Sborník:Software Engineering Advances
Konference:The Thirteenth International Conference on Software Engineering Advances
Místo vydání:Nice, FR
Rok:2018
URL:http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2018_6_20_10095
ISBN:978-1-61208-668-2
Vydavatel:Xpert Publishing Services
Klíčová slova
Object Oriented Petri Nets, debugging, tracing, reverse debugging, requirements validation
Anotace
Interaktivní ladění aplikace je nedílnou součástí procesu vývoje softwarových systémů. V mnoha případech by možnost provedení zpětných kroků běhu systému usnadnila a urychlila ladění díky vyšetření stavu systému předtím, než se dostal do nesprávného nebo nepovoleného stavu. V současné době nejsou techniky reverzace běhu systému příliš rozšířené, ale existují experimentální implementace. Nicméně tato řešení zvyšují režii běhu aplikace kvůli zaznamenávání informací potřebných k obnově předchozích stavů. Tento článek se zaměřuje na možnost reverze běhu systémů, jejichž chování je popsáno Petriho sítěmi. Práce se řídí metodikou návrhu a validace systémových požadavků pomocí funkčních modelů, které kombinují formální notaci s objekty produkčního prostředí a lze je použít jako plnohodnotnou aplikace. Vzhledem k povaze formalismu Petriho sítí je možné definovat reverzní operace s cílem snížit režii běhu aplikace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and Vladim{\'{i}}r
	Janou{\v{s}}ek},
   title = {Tracing and Reversing the Run of Software Systems
	Implemented by Petri Nets},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Software Engineering Advances},
   year = 2018,
   location = {Nice, FR},
   publisher = {Xpert Publishing Services},
   ISBN = {978-1-61208-668-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11795}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https