Článek v časopise

ASGARI Hamid, HAINES Sarah a RYŠAVÝ Ondřej. Identification of Threats and Security Risk Assessments for Recursive Internet Architecture. IEEE Systems Journal. 2018, roč. 2018, č. 12, s. 2437-2448. ISSN 1937-9234. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8105791/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Identification of Threats and Security Risk Assessments for Recursive Internet Architecture
Název (cs):Identifikace ohrožení a hodnocení bezpečnostních rizik pro architekturu RINA
Strany:2437-2448
Místo vydání:US
Rok:2018
URL:https://ieeexplore.ieee.org/document/8105791/
Časopis:IEEE Systems Journal, roč. 2018, č. 12, US
ISSN:1937-9234
DOI:10.1109/JSYST.2017.2765178
Klíčová slova
Security, Risk management, Network architecture, Computer architecture, Resilience, ISO Standards, Recursive Internet Architecture
Anotace
Existuje několik typů útoků na komunikační sítě, jako je narušování nebo blokování komunikace, zachycování, vkládání paketů, přístup k informacím a jejich úprava. V článku je navrženo, aby se metodika SECRAM systematicky aplikovala v  kontextu síťového systému, konkrétně na vznikající síťovou architekturu nazvanou rekurzivní síťová architektura (RINA). Posouzení bezpečnostního rizika se provádí k: identifikaci hrozeb při spuštění; posoudit dopad a pravděpodobnost výskytu útoků souvisejících s hrozbami; vyhodnotit principy návrhu RINA; a ověření bezpečnostních principů a opatření, která jsou navržena pro boj s takovými útoky. Výsledkem tohoto posouzení jsou navržena specifická opatření k dalšímu zlepšení odolnosti systému RINA proti kybernetickému útoku, při zajištění jeho vrstev a složek. Pro důkaz konceptu používáme formální analýzu některých bezpečnostních vlastností RINA pomocí nástroje ProVerif a RINA Simulator. 
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Hamid Asgari and Sarah Haines and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}}},
   title = {Identification of Threats and Security Risk
	Assessments for Recursive Internet Architecture},
   pages = {2437--2448},
   journal = {IEEE Systems Journal},
   volume = 2018,
 number = 12,
   year = 2018,
   ISSN = {1937-9234},
   doi = {10.1109/JSYST.2017.2765178},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11823}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https