Disertace

HERRMAN, T.. Metodika aplikace testu obvodu založená na identifikaci testovatelných bloků. Brno, 2011.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metodika aplikace testu obvodu založená na identifikaci testovatelných bloků
Název (en):Test Application Methodology Based On the Identification of Testable blocks
Strany:95
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondizertace.pdf1,58 MB2011-02-24 12:40:19
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
číslicový obvod, testovatelný blok, řetězec scan, optimalizace, genetický algoritmus, simulované žíhání, rozdělení obvodu
Abstrakt
Dizertační práce se zabývá analýzou číslicových obvodů popsaných na úrovni meziregistrových přenosů. Je v ní zahrnuta pouze problematika související s testovatelností obvodových datových cest, řadičem ovládajícím tok dat těmito cestami se nezabývá. Stěžejní částí práce je návrh konceptu testovatelného bloku (TB), pomocí něhož se obvod rozdělí na části, jež jsou plně testovatelné přes jejich vstupy a výstupy, přes takzvané hraniční registry bloku nebo primární vstupy/výstupy. Přínosem nové metodiky je také redukce počtu registrů v řetězci scan, do něhož jsou zařazeny pouze hraniční registry. Segmentací obvodu dosáhneme také zjednodušení generování testu rozdělením tohoto problému na více menších částí. Navržená metodika pro identifikaci TB v číslicovém obvodu využívá dvou vybraných evolučních algoritmů operujících na formálním modelu obvodu na úrovni RT.
BibTeX:
@PHDTHESIS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Herrman},
   title = {Metodika aplikace testu obvodu zalo{\v{z}}en{\'{a}} na
	identifikaci testovateln{\'{y}}ch blok{\r{u}}},
   pages = {95},
   year = {2011},
   location = {Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9491}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.5.230
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]