Summary report

BARTÍK Vladimír and VOLF Tomáš. Zpráva z řešení projektu - Analýza současného databázového modelu a návrh nového modelu. Brno: Investiční aukce s.r.o., 2017.
Publication language:czech
Original title:Zpráva z řešení projektu - Analýza současného databázového modelu a návrh nového modelu
Title (en):Report about Project Solution - Analysis of Present Database Model and Design of a New Model
Pages:21
Place:Brno, CZ
Year:2017
Publisher:Investiční aukce s.r.o.
Keywords
database model, normalization, PostgreSQL
Annotation
The report summarizes the results of the project Analysis of Present Database Model and Design of a New Model for the Investiční aukce, s.r.o. company.

Your IPv4 address: 35.173.234.237
Switch to https